CONTACT: Further information can be obtained from Elzbieta Plucinska at Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, Dzial Zamówien Publicznych, PL-44-100 Gliwice, Poland. Tel: +48 32 777 49 26. Fax: +48 32 777 49 99. Email: dyrekcja@rzgw.gliwice.pl.

Number of document: 45270-2006