Proposed hydro power stations in China

CDAD = concrete double-curvature arch dam
CGD = concrete gravity dam
CFRD = concrete faced rockfill dam
EDACC = earth-rock dam with asphalt concrete core
ERDCC = earth-rock dam with clay core
HED = homogeneous earth dam
RDACF = rockfill dam with asphalt concrete facing
SMGD = stone masonry gravity dam

Station Rivers Location Dam Type Dam Height m Total storage capacity 198m2 Installed Capacity 104kW Anuual output 108kWh
Xiluodu Jinsha river Sichuan Leibo CDAD 278 129.3 1260 576.7
Longtan Hongshui river Guangxi Tiane RCC 192 162.1 420 156.7
Xiaowan Lancang river Yunnan Fengqing CDAD 292 151.32 420 190.6
Nanjian
Shuibuya Qingjiang river Hubei Badong CFRD 233 45.8 160 39.2
Tongbai pumped Xinshi river Zhejiang Tiantai Upper reservoir: HED 37.15 0.1232 120 21.18
storage Lower reservoir: CFRD 68.3 1.289
Baoquan pumped Yuhe river Henan Huixian Upper reservoir: RDACF 94 0.0827 120 20.10
storage Lower reservoir: SMGD 107 0.6750
Sanbanxi Qingshuijiang Guizhou Jianping CFRD 185.5 40.94 100 24.3
Taian pumped Wenhe river Shandong Taian Upper reservoir: CFRD 98.3 0.1125 100 13.38
storage Lower reservoir: ED 22 0.22347
Zhanghewan Gantao river Hebei Jingjing Upper reservoir: RDACF 57 0.07554 100 16.75
pumped storage Lower reservoir: SMGD 77.35 0.8337
Yixing pumped Taihu Lake Jiangxu Yixing Upper reservoir: CFRD 75 0.0507 100 14.91
storage Lower reservoir: ERDCC 50.4 0.0522
Langyashan Anhui Chuzhou Upper reservoir: CFRD 64 0.18 60 8.56
pumped storage Lower reservoir: HED 25 0.85
Nierji Nenjiang river Helongjiang nahe EDACC 40 83.24 25 5.08
Neimenggu Molidawa
Baise Youjiang river Guizhou RCC 130 56 54 16.9